Matka Wszystkich Narodów

Matka Boża Wspomożycielka Wszystkich Narodów, stojąca na plaży morza Sawu, wyraża otwartość na wielokulturowość Indonezji i wielokulturowość całego świata. Bo przecież Matka Boża jest Matką wszystkich.

Matka Wszystkich Narodów

Dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler, MC

Jezus przedstawił Maryję światu jako błogosławioną między niewiastami, ponieważ Ona dała Mu życie ludzkie; w Niej zasiał ziarno Słowa Bożego i zechciał, aby została Matką wszystkich, a my wszyscy byśmy byli jej dziećmi w zamian za Niego. (Matka Leonia Milito)

Maj w całym Kościele katolickim poświęcony jest Matce Bożej. 

Jak dawna to tradycja? Wiemy, że już w starożytnej Grecji i Rzymie maj poświęcony był pogańskim boginiom związanym z płodnością i wiosną, czyli Artemidzie i Florze. Także wiele kultur zachodnich uważało maj za miesiąc, w którym świętowano narodziny, życie i macierzyństwo. 

Już w bliższych nam czasach w encyklice Mense Maio z 29 kwietnia 1965 r. Paweł VI wskazał maj jako miesiąc, w którym „chrześcijanie, i w świątyniach i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. A w zamian zazwyczaj w tym czasie spływają z tronu naszej Matki częstsze i obfitsze dary Bożego zmiłowania”(MM 1). 

W poszczególnych krajach i na różnych kontynentach pobożność maryjna wyraża się jednak inaczej. I spotykamy tam bardzo ciekawe tradycje. 

Litania czy różaniec?

W tradycji polskiej, szczególnie w małych miejscowościach i wsiach, w maju spotykamy się przy krzyżach i kapliczkach śpiewając Litanię Loretańską.  Możemy też uczestniczyć w nabożeństwach majowych w naszych kościołach czy kaplicach. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem uroczyście śpiewamy wówczas litanię, po niej następuje katecheza i uroczyste błogosławieństwo. W innych krajach w tym miesiącu w kościołach parafialnych lub kaplicach zazwyczaj uroczyście odmawia się różaniec. 

W Ameryce Łacińskiej, po trwających miesiąc majowych modlitwach ku czci Maryi wybrana grupa dzieci uroczyście koronuje jej stojącą w kościele figurę. Z kolei w krajach misyjnych, w maju, figura Matki Bożej jest przekazywana uroczyście w procesji z domu do domu, gdzie wspólnie odmawia się przed nią różaniec. A żeby zaznaczyć pobożność maryjną i zarazem formować ruch pielgrzymkowy na terenach, na których wiara dopiero kształtuje się i umacnia, katolicy stawiają figury Matki Bożej w miejscach publicznych.

Wspomożycielka Wszystkich Narodów

W Indonezji katolicy to niewiele ponad 3 proc. ludności, czyli około 7,5 miliona mieszkańców. Na wyspie Timor jednak, należącej do indonezyjskiego archipelagu Małych Wysp Sundajskich Wschodnich katolicy stanowią ponad połowę ludności. Tam właśnie w ostatnich latach powstała 32-metrowa figura Matki Bożej. Ustawiono ją niedaleko granicy z Timorem Wschodnim, w diecezji Atambua, na brzegu morza Sawu. Została ona nazwana Matką Bożą Wspomożycielką Wszystkich Narodów – Bunda Maria Penolong Segala Bangsa. 

Inicjatywa wyszła od ówczesnego burmistrza miasta, katolika pochodzenia chińskiego, Willybrodusa Laya. Zamierzał on stworzyć miejsce pielgrzymowania dla katolików nie tylko z Indonezji, ale również z Timoru Wschodniego. Gdy z nim rozmawiałam mówił: Mam nadzieję, że pielgrzymki do tego miejsca zwiększą miłość naszego ludu do Matki Bożej i rozwiną pobożność maryjną tutejszych katolików

Ta figura Matki Bożej jest obecnie najwyższa w całej prowincji. Podstawa mierzy 9 metrów, a całkowita wysokość posągu wynosi 41 metrów. Figura waży 45 ton. Zbudowano ją z krzemionki, piasku i brązu. Aby stworzyć miejsce turystyczne związane z religią wykorzystano także pieniądze publiczne: ponad 1 mln dolarów. Po ukończeniu obiekt powierzono diecezji w Atambua, która objęła go opieką duchową. 

Otwarta na wielokulturowość

Inicjatywa ta wzbudziła wiele kontrowersji. Dlaczego w biednym kraju tak duże środki wydano na figurę Matki Bożej, zamiast na pomoc ubogim? Oczywiście ludzie cały czas potrzebują wsparcia materialnego. Z drugiej strony potrzebują także miejsca na religijne spotkania. Obecnie wszyscy katolicy są dumni, że mają takie piękne miejsce, do którego w niedzielę czy dni wolne można pielgrzymować, aby umocnić się duchowo. 

Figura Matki Bożej Wszystkich Narodów to prawdopodobnie najwyższy i największy posąg religijny w Indonezji. Rząd wspiera ich istnienie. Nie wszyscy wprawdzie są wyznawcami religii, które są bezpośrednio związane z kultem maryjnym, ale figury stanowią element przyciągający turystów. Ich istnienie pokazuje również panującą w tym kraju harmonię między różnymi wyznaniami, zgodnie jego z mottem: Bhinneka Tunggal Ika – Jedność w różnorodności.

Matka Boża Wspomożycielka Wszystkich Narodów, stojąca na plaży morza Sawu otwiera swoje ramiona na wszystkie ludy i plemiona mieszkające na Timorze i na wszystkich, którzy docierają na tę wyspę. To bardzo piękna figura, która wyraża otwartość na wielokulturowość Indonezji i wielokulturowość całego świata. Bo przecież Matka Boża jest Matką wszystkich ludzi i narodów. 

W ostatnich dniach maja przeżywamy w Polsce Dzień Matki. Pamiętajmy też, że jest nią także Maryja, która opiekuje się nami, chroni nas i wstawia się za nami. Niech Matka, którą dał nam sam Pan Jezus, w czasie tych majowych spotkań modlitewnych, pomoże nam odnowić i ożywić naszą duchowość. 

***

Sięgnij do innych tekstów autorki

Jeśli podoba Ci się nasz portal i chcesz, żeby dalej istniał i się rozwijał możesz nas wesprzeć na PATRONITE.