Artykuły dla tagu — misje

 

Niezależnie miejsca, w którym żyje, każdy człowiek potrzebuje i oczekuje tego samego: uwagi, zrozumienia i bezinteresownej miłości.

Młodzi na misjach

Zdjęcia przy artykule dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler MC

Każdego roku w październiku obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Co roku też Ojciec Święty proponuje nam na ten dzień aktualny temat i pogłębioną refleksję na temat zaangażowania misyjnego. Tematem tegorocznego dnia misyjnego jest fragment zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” [Dz 1,8]. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż… Czytaj dalej »

Matka Boża Wspomożycielka Wszystkich Narodów, stojąca na plaży morza Sawu, wyraża otwartość na wielokulturowość Indonezji i wielokulturowość całego świata. Bo przecież Matka Boża jest Matką wszystkich.

Matka Wszystkich Narodów

Dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler, MC

Jezus przedstawił Maryję światu jako błogosławioną między niewiastami, ponieważ Ona dała Mu życie ludzkie; w Niej zasiał ziarno Słowa Bożego i zechciał, aby została Matką wszystkich, a my wszyscy byśmy byli jej dziećmi w zamian za Niego. (Matka Leonia Milito) Maj w całym Kościele katolickim poświęcony jest Matce Bożej.  Jak dawna to tradycja? Wiemy, że już w starożytnej Grecji i Rzymie maj poświęcony był pogańskim boginiom związanym z płodnością i wiosną, czyli Artemidzie i Florze. Także wiele kultur zachodnich uważało maj za miesiąc, w którym świętowano narodziny, życie i macierzyństwo.  Już w bliższych nam czasach w encyklice Mense Maio z 29 kwietnia… Czytaj dalej »

Wyrażenie "Kościół pielgrzymujący" oznacza dynamikę działania, wyjście poza określone struktury. Ewangelizacja nie może być statyczna a duszpasterstwo tylko zachowawcze. 

W trosce o rozwój misji

Dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler MC

Zwołany w XVI wieku Sobór Trydencki starał się odpowiedzieć na wyzwania, które niosła reformacja, a jednocześnie zwrócił uwagę na kwestię misji, rozumianą w tamtym okresie jako nawracanie pogan i innowierców. Był to nadal - o czym trzeba pamietać - czas działalności patronatu królewskiego, który naraził Kościół i religię na poważne szkody, wyrządzone przez zagorzałych wykonawców rozkazów oświeconych władców absolutnych. Wobec ich samowoli Stolica Apostolska była bezsilna.  W odpowiedzi na te problemy i trudności czterysta lat temu, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 1622 r., papież Grzegorz XV powołał w Watykanie Świętą Kongregację de Propaganda Fide. Stała się ona najwyższym organem… Czytaj dalej »

Wiem i mówię swobodnie, w kogo wierzę. Wiem, w co wierzy i jak praktykuje mój sąsiad. Znam go, szanuję i z nim pracuję. Z nim się modlę.

Ekumenizm, czyli codzienność

Dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler, MC

Communio christiana nie jest jedynie ideałem, do którego dążymy, ale rzeczywistością daną przez Boga. (Abp Geraldo Fernades Bijos CMF) Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przeżywamy pod hasłem: "Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)". Do pochylenia się nad tym ewangelicznym tekstem zaprosiła nas Rada Kościołów Bliskiego Wschodu, która w tym roku przygotowała materiały do ekumenicznych modlitw. I byli razem Wydarzenie, którym było przybycie trzech królów, magów czy mędrców, a na pewno ludzi, którzy na ówczesne czasy mieli bardzo dużą wiedzę o świecie, jest dla nas znakiem, że wiara w Jezusa nie może ograniczać się… Czytaj dalej »

Zamiast śpiewu hymnów liturgicznych zwanych Akatystami, typowych dla chrześcijańskich Kościołów Wschodu, wprowadza się śpiewanie Godzinek, Gorzkich Żali czy majówek. A przecież działalność misyjna to odkrywania wiary i Boga w konkretnym kontekście kulturowym.

Powszechna ewangelizacja czy polonizacja

Dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler, MC

Zewangelizowana kultura ludowa zawiera wartości wiary i solidarności, które mogą spowodować rozwój społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i wierzącego, oraz posiada szczególną mądrość, na którą należy spojrzeć z wdzięcznością. (por. EG 68) Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie został powołany w 1989 roku, w odpowiedzi na ogrom potrzeb odradzającego się Kościoła za wschodnią granicą. Miał on koordynować pomoc podejmowaną przez poszczególne diecezje i zgromadzenia zakonne. W 2007 roku zmienił nazwę na Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie i do tej pory działa przy Sekretariacie Episkopatu Polski. Polska jest bezpośrednim lub pośrednim sąsiadem Kościoła na Wschodzie. W wielu tych krajach mieszkają Polacy lub… Czytaj dalej »

Pytałam ich jak dają radę żyć w takim społeczeństwie. Spodziewałam się, że przedstawią mi jakąś teologiczną strategię. A tu coś tak prostego, naturalnego, a zarazem jakże trudnego.

Uśmiech i otwarcie jest świadectwem

Dzięki uprzejmości s. Joanny Dresler, MC

Uśmiechnij się do tych, którzy potrzebują twojego uśmiechu, twojej dobroci i twojej radości. (s. Leonia Milito) Już po raz 95. w Kościele Powszechnym przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, ustanowiony w 1926 roku przez papieża Piusa XI. Przypomina nam on, że Kościół ze swej natury jest misyjny, czyli dynamiczny, zawsze otwarty, gotowy aby ruszyć tam gdzie jeszcze nie znają Chrystusa i gdzie potrzebne jest świadectwo chrześcijańskiej miłości. Na ten rok Ojciec Święty Franciszek zaczerpnął słowa z Dziejów Apostolskich: „Nie możemy nie mówić tego cośmy widzieli i słyszeli” (Dz. 4,20), aby zaprosić nas wszystkich do dzielenia się tym, co nosimy w naszych sercach.… Czytaj dalej »

Na ile faktycznie chcemy spotkać Innego i przyjąć go jako brata? Czy jesteśmy w stanie zaryzykować coś swojego – zdrowie czy pozycję, by iść i głosić? Jak bardzo chcemy, by Ewangelia była głoszona każdemu, a nie tylko tym „wygodnym”?

„Wśród misjonarzy pracujących na misjach „ad gentes” jest 303 księży diecezjalnych, 879 zakonników i 662 siostry zakonne oraz 39 misjonarzy świeckich. Ponadto na terenach byłego ZSRR pracuje 197 księży diecezjalnych, 367 kapłanów zakonnych, 37 braci i 213 sióstr z Polski.” Dane te podaję za serwisem Opoka, stan na luty 2021. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Faktem jest, że misjonarze z Polski wyjeżdżali i wyjeżdżać będą. Co roku, przy okazji Światowego Dnia Misyjnego, podajemy nowe dane, przypominamy o modlitwie za misjonarzy, zachęcamy do wspierania ich modlitwą i materialnie. Liczymy „naszych”, rośniemy w dumę, cieszymy się, że możemy iść na… Czytaj dalej »