Wstań i idź

Trudno o lepszą okazję do promowania inicjatyw, w których młodzi dzielą się swoim czasem i swoimi siłami z najuboższymi, z odsuniętymi na margines, z tymi, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo.

Po nitce do kłębka. Zaczęło się od krótkiej informacji KAI. #Ariseandgo – Watykan pilnie mobilizuje młodych na całym świecie. „Hasło #Ariseandgo (ang.: wstań i idź)… łączy inicjatywy dedykowane najuboższym, podejmowane przy okazji jutrzejszego Światowego Dnia Ubogich i te, które związane są ze świętem ludzi młodych i ich obecnością w lokalnych wspólnotach”. Teraz wystarczyło wkleić link do przeglądarki i ukazał się bogaty materiał, przygotowany przez Caritas Internationalis i Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, mający zainspirować i wesprzeć młodych w przygotowaniach do ich święta. A właściwie przejść w sposób twórczy i zaangażowany od Dnia Ubogich do Dnia Młodzieży.

Jak drzewo

Obrazem inspirującym program jest drzewo i jego wzrost. „Zanim ziarno trafi do ziemi, konieczne jest odpowiednie przygotowanie środowiska, w którym drzewo będzie rosło. Trzeba zatem upewnić się, czy gleba jest wystarczająco zdrowa, by przyjąć i pielęgnować nasiona, lub oczyścić teren, aby drzewo miało wystarczająco dużo miejsca do wzrostu”. Tyle tytułem wstępu. Reszta w pliku pdf, do którego – niestety – nie jest łatwo się dogrzebać, gdyż link znajduje się na dole strony. Ale gdy go znajdziemy… „Począwszy od Światowego Dnia Ubogich, a kończąc na Światowym Dniu Młodzieży, będziecie prowadzeni przez serię codziennych modlitw, refleksji, aktywności, zgodnych z metodologią: widzieć-ocenić-działać”. Czyli ewangeliczna rewizja życia w praktyce i działaniu.

Modlitwa

Przewidziana na każdy dzień. Ułożona przez wolontariuszy Caritas z różnych kontynentów. Pierwsza, napisana przez Andreę Soto z Caritas Hondurasu, mocna: „Daj nam łaskę zrozumienia, że chociaż żyjemy szczęśliwie, są miliony ludzi, będących także Twoimi dziećmi i naszymi braćmi i siostrami, którzy umierają z głodu, choć nie zasłużyli na śmierć głodową; którzy umierają z zimna, choć nie zasłużyli na śmierć z zimna. Panie, zmiłuj się nad wszystkimi biedami świata. I nie pozwól nam, Panie, żyć szczęśliwie w samotności”. (Co ciekawe: „prayer adapted from a reflection by Ojciec Maciej Ziębiec CSsR, Caritas Poland”.)

Rewizja życia

Ponieważ tekst ukaże się we wtorek, zajrzyjmy, co autorzy pomocy proponują na środę. „Zasiane ziarno nie gwarantuje drzewu zdrowia! Aby rosnąć i owocować potrzebuje deszczu, słońca i składników odżywczych z otaczającego je środowiska. Czasem drzewa potrzebują dodatkowej pomocy od osoby, która je posadziła! Wszyscy mamy możliwość pomóc sadzonce przetrwać i rozwijać się, zapewniając jej zdrowe środowisko i dostęp do wszystkich potrzebnych zasobów, aby każdego dnia rosła w siłę”. Dlatego:

  • Zobacz: Jakie inicjatywy w twojej społeczności wykraczają poza zwykłe dawanie jałmużny biednym? Czy widzisz jakieś inicjatywy, pielęgnujące ubogich, chronią ich godność i pomagają im w pełni rozwinąć swój potencjał?”
  • Osądź: „W jaki sposób żyjesz, aby umożliwić biednym egzystencję w środowisku, umożliwiającym im dostęp do środków niezbędnych do życia i rozwijania ich pełnego potencjału? W jaki sposób pomagasz stworzyć to środowisko dla wszystkich?”
  • Działaj: „Czy jest coś, co musisz dziś kupić? Jeśli tak, spróbuj kupić od osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, które naprawdę mogłyby skorzystać z twojego wsparcia; na przykład mała firma lub samozatrudniony rzemieślnik – a nie duża firma, która być może nie pozyskuje środków w sposób etyczny”.

Najważniejsze na końcu: „W tym tygodniu zastanawialiście się nie tylko nad darami, jakie możecie ofiarować, ale także nad darami, jakie ubodzy mogą ofiarować wam i waszej wspólnocie. Wyjdźcie w ten weekend i służcie ubogim w nowy, uwzględniający również ich dary, sposób, a zobaczycie jak wiele razem możecie osiągnąć! Czyniąc to pamiętajcie o słowach papieża z Orędzia na Światowy Dzień Młodzieży 2022: w tym pięknym okresie waszego życia nie odkładajcie na później całego dobra, jakie Duch Święty może w was zdziałać!”

Okazja

We Wskazaniach duszpasterskich dotyczących obchodów ŚDM w Kościołach partykularnych znajdujemy między innymi taką zachętę: „Należy zachęcać też do promowania tych zajęć, poprzez które młodzi ludzie mogą doświadczyć wolontariatu, darmowej służby i daru z siebie. Nie zapominając, że w niedzielę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Trudno o lepszą okazję do promowania inicjatyw, w których młodzi dzielą się swoim czasem i swoimi siłami z najuboższymi, z odsuniętymi na margines, z tymi, którzy są odrzuceni przez społeczeństwo. W ten sposób daje się młodym ludziom okazję, by stali się czynnymi uczestnikami rewolucji miłości i służby, zdolnymi do przeciwstawienia się patologiom konsumpcyjnego i płytkiego indywidualizmu”.

Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM opublikowało programy obchodów w poszczególnych diecezjach. Wszystkie według schematu: świadectwa, koncert, adoracja, Eucharystia. W żadnym nie znajdziemy odniesienia ani do wskazań, ani do omawianych wyżej propozycji. Być może dlatego, że nie zostały przetłumaczone na język polski i dotarli do nich jedynie nieliczni. Szkoda. 

***

Sięgnij do innych tekstów autora.

Jeśli podoba Ci się nasz portal i chcesz, żeby dalej istniał i się rozwijał możesz nas wesprzeć na PATRONITE.