Potrzeba nowego tchnienia

W Watykanie spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym i przygotowania do Niedzieli Słowa Bożego. A w diecezji rzymskiej rozpoczyna się modlitwa za Synod. Kościół rzymski oczekuje nowego tchnienia...

Potrzeba nowego tchnienia

Prinzessin_Lillifee /Pixabay

Noworoczne spotkanie Franciszka z Korpusem Dyplomatycznym (10.01.2022) zdominowały dwa tematy: pandemia i uchodźcy. 

Czego papież oczekuje od dyplomatów?

Po raz kolejny papież wskazał na potrzebę zaangażowania wspólnoty międzynarodowej, „by zapewnić wszystkim mieszkańcom świata równy dostęp do podstawowej opieki medycznej i szczepionek. Niestety – zauważył – trzeba z bólem stwierdzić, że w znacznej części świata powszechny dostęp do opieki zdrowotnej nadal jest mrzonką”. Ponowił także apel do przyjęcia, pod auspicjami ONZ, „polityki bezinteresownego dzielenia się jako kluczowej zasady w zapewnianiu powszechnego dostępu do narzędzi diagnostycznych, szczepionek i leków”.

Rozmowy na ten temat trwają. Jednak do tej pory nie przyniosły żadnych rezultatów. Stąd – przyznał Franciszek – równy dla wszystkich dostęp do podstawowej opieki medycznej i szczepionek ciągle jest „mrzonką”. 

Po raz kolejny też Franciszek nawiązał do ostatniej wizyty na Lesbos. Mówił o widocznym w oczach  uchodźców zmęczeniu, strachu przed niepewną przyszłością i bólem, spowodowanym rozłąką z bliskimi. Nawiązując do sytuacji, jaka panuje w miejscach, gdzie migranci są przyjmowani, zauważył: „musimy przezwyciężyć obojętność i odrzucić pogląd, że migranci to problem innych. Skutek takiego podejścia widzimy w dehumanizacji migrantów skupionych w punktach identyfikacji i rejestracji, gdzie stają się łatwym łupem dla przestępców i handlarzy ludźmi lub podejmują desperackie próby ucieczki, które czasami kończą się śmiercią”.

Nie uszła jego uwadze także sytuacja, panująca na wielu granicach w Europie. Nie wymieniając żadnego kraju powiedział: „Niestety należy również zauważyć, że sami migranci często stają się narzędziem szantażu politycznego, swego rodzaju kartą przetargową, która pozbawia osoby godności”. Dlatego apelował, by Unia Europejska wypracowała „wewnętrzną spójność w zarządzaniu migracją, tak jak znalazła ją w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii”.

Synod w diecezji rzymskiej

„Dziś jesteśmy tu, ponieważ wierzymy, że droga synodalna, rozpoczęta przed kilkoma miesiącami, nie przyniesie owoców, jeśli nie będzie towarzyszyć jej modlitwa. Musimy zwrócić się do Boga, wsłuchiwać się w Jego Słowo, by potem być gotowym słuchać innych. Wspólna droga ku drugiemu skazana jest na porażkę, jeśli nie zaczniemy ‘od góry'”.

Tymi słowami kardynał Angelo Donatis, wikariusz diecezji rzymskiej, zwrócił się w niedzielę, 9 stycznia, do przedstawicieli wspólnot zakonnych, ruchów i grup modlitewnych, zgromadzonych w Bazylice Laterańskiej na okolicznościowej liturgii słowa, podczas której przekazano im „mandat modlitwy w intencji drogi synodalnej”.

Celebracja rozpoczęła się przy drzwiach bazyliki. Kardynał, wodą zaczerpniętą z chrzcielnicy, poświęcił zgromadzonych. Następnie odmówił inwokację do Ducha Świętego i zaprosił do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Następnie procesja weszła do wnętrza przy śpiewie Litanii do Wszystkich Świętych.

Ojciec David Corbonaro, proboszcz parafii Santa Maria in Portico w Campitelli i odpowiedzialny za kontakty grup synodalnych w diecezji rzymskiej, w rozmowie z Vatican News powiedział:

„Zaczęliśmy od tych, którzy modlitwę mają w swoim charyzmacie i powołaniu, od męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych. Następnie w każdej prefekturze, w grupach parafialnych, mających coś w rodzaju małej sieci duszpasterskiej, wskazano konkretne miejsca modlitwy. Jest 36 prefektur, mamy zatem 36 punktów w Rzymie, gdzie będziemy modlić się za Synod. W inicjatywę włączą się ruchy i grupy modlitewne, które zgłosiły swoja dyspozycyjność, jak również osoby indywidualne. Planujemy zaangażować w nią chorych i dzieci właśnie po to, aby w tym czasie z mocą przyzywały Ducha Świętego (…) Kościół rzymski oczekuje od Synodu nowego tchnienia, nowego spojrzenia w głąb i na zewnątrz, spojrzenia nowymi oczami i oczami ‘nowości’ Ducha Świętego.”

Niedziela Słowa Bożego

Papieska Rada ds. Wspierania Nowej Ewangelizacji opublikowała pomoce duszpasterskie na drugą już Niedzielę Słowa Bożego. Przypomnijmy. Ustanowiona została przez Franciszka Listem apostolskim Aperuit illis, opublikowanym 30 września 2019 roku, w 1600 rocznicę śmierci świętego Hieronima. Papież pisał w nim między innymi:

„w niniejszym Liście zamierzam odpowiedzieć na wiele próśb, które do mnie skierował Lud Boży, aby w całym Kościele można było celebrować w jedności zamiarów Niedzielę Słowa Bożego. Życie chwilami, w których wspólnota chrześcijańska koncentruje się na wielkiej wartości Słowa Bożego, stało się już powszechną praktyką stosowaną codziennie. W Kościołach lokalnych istnieje bogactwo inicjatyw, które pozwalają wierzącym na coraz większy dostęp do Pisma Świętego, tak że czują oni wdzięczność za ten wielki dar, są zaangażowani, by żyć nim w codzienności i odpowiedzialni, aby świadczyć o nim harmonijnym oraz spójnym życiem.”

Podobnie jak w roku ubiegłym pomoce składają się z czterech części:

  • Słowo Boże we Wspólnocie
  • Słowo Boże w Rodzinie
  • Słowo Boże w modlitwie osobistej
  • Dodatek: Kościół i Słowo Boże

We wstępie czytamy między innymi:

„Aby owocnie przeżyć Niedzielę Słowa Bożego we wspólnocie, trzeba ją odpowiednio wcześniej przygotować. Jest wskazane, by przygotowania odbywały się na dwóch poziomach: duchowym (osobista i wspólnotowa modlitwa o dobre przeżycie Niedzieli i otwarcie na Słowo Boże) oraz materialnym (odpowiednie, odpowiadające życiu wspólnoty planowanie). […]

Po zakończeniu Niedzieli należy również pamiętać, że Słowo Boże nie przestaje działać w naszych sercach. Dlatego warto rozpocząć systematyczne spotkania formacyjne (np. cotygodniowa lub comiesięczna lectio divina, grupa biblijna, itp.), gdzie będziemy mogli kontynuować spotkanie ze Słowem, dając tym samym możliwość stałej formacji wiernym.”

Pomoce dostępne są w języku włoskim. Pozostaje mieć nadzieję, że tłumaczenie na język polski nie ukaże się, jak w roku ubiegłym, w ostatniej chwili.

***

Sięgnij do innych tekstów autora.

Jeśli podoba Ci się nasz portal i chcesz, żeby dalej istniał i się rozwijał możesz nas wesprzeć na PATRONITE.